A feladat

A ’90-es évek vége felé kiadók alakultak, kiadók szűntek meg, eközben a megerősödött cégek árnyalták arculatukat, és a szerzők is megtalálták a számukra legszimpatikusabb fórumokat. A könyvtermés nagy hányada kijutott a magyarországi piacra, kiadóink ott voltak a kiállításokon, könyvfesztiválokon, szerzőink dedikálnak a Vörösmarty téren, Győrben, Debrecenben, Tatabányán, Szegeden és Szombathelyen. Viszont idehaza nem ilyen rózsás a helyzet. A könyvek alig jutnak el a magyarok lakta városokba, az író-olvasó találkozók pedig az utóbbi évtizedben kimentek a divatból. A Könyvszakmai Szövetség egyik fő feladatának a könyvtermés és az írók népszerűsítését jelöltük meg.

Győri Könyvszalon

Könyvnapok

Az írók, kritikusok utaztatása, a szervezés, szállítás költséges. Évente próbálunk pályázatokból pénzt szerezni a kiállításokon, könyvnapokon való részvételre. Szeretnénk, ha jövőben minden magyarok lakta régióban lennének kiállítások, könyvbemutatók, kiadói estek, irodalmi műsorok és rendkívüli irodalomórák. Minden író, akinek az adott évben kötete jelenik meg, bemutatkozhatna, és dedikálhatná művét. A helyi értékek, tehetségek bevonásával sokszínűbbé és „emészthetőbbé” válhat a könyvkínálat. Idővel rendezni kéne egy konferenciát is, amelyen a könyvkiadás szakmai, etikai, esztétikai és gazdasági kérdéseit vitatnák meg az érintettek.

Fórum

Képviselet

Képviseli tagjai - tágabb értelemben a szlovákiai magyar könyvszakma — érdekeit a társadalom előtt, elsősorban az államigazgatási, önkormányzati szerveknél, hatóságoknál, gazdasági és piacfelügyeleti, valamint kulturális igazgatási szerveknél. Együttműködik a gazdasági és kulturális szférában működő, a könyvszakmán kívüli, s ahhoz kapcsolódó intézményekkel, szövetségekkel, szervezetekkel. Intézményes keretet nyújt tagjai és a könyvszakma egésze számára az érdekegyeztetéshez, a könyvpiaci viszonyok közös alakításához, a piaci verseny szabályainak, normáinak a piac szereplőivel közös, a kölcsönös előnyökre alapozó formálásához, a versenytörvényben foglaltak keretei között. Részt vállal a könyvszakma minőségének, színvonalának növelésében, szakmai szolgáltatásokat nyújt tagjai számára. Képviseli a szlovákiai magyar könyvszakmát a nemzetközi szervezetekben, részt vesz azok munkájában, támogatja tagjai nemzetközi kapcsolatainak kiépítését.

illusztratorok

Tevékenység

Érdekvédelem (törvényhozás, államigazgatási szervek, önkormányzatok, piacfelügyeleti szervek, kulturális szakigazgatási szervek, hatóságok, gazdasági és kulturális szervezetek, szakszervezetek, szakmai szervezetek vonatkozásában) a könyvszakma és - szűkebben - tagjai képviseletében. Szakmai érdekegyeztetés a könyvszakma szereplői, elsősorban tagjai körében. A könyvpiac normáinak alakításában, formálásában érdekeltek számára intézményes keretek, fórum biztosítása. Információszolgáltatás tagjai számára a könyvkiadást és könyvkereskedelmet közvetve vagy közvetlenül érintő jogi, gazdálkodási, kulturális politikai és könyvpiaci területeken.